DCM MICRO-MIX

09166
€ 102,25
Inclusief belasting
Aantal

Omschrijving

DCM Micromix

Eigenschappen

-Mix van sporenelementen (micronutriënten): boor B, koper Cu, ijzer Fe, mangaan Mn,

 molybdeen Mo en zink Zn

-Voorkomt en verhelpt gebreksverschijnselen (groei-bijsturing) in volle grond en

 potgrondteelten

-Dankzij mix van sporenelementen: oplossen van gebreksverschijnselen die vaak

 gecombineerd voorkomen + uitgekiende verhouding zodat kans op ontstaan van

 antagonismen minimaal is

-Rijk aan organische stof, die kan fungeren als tijdelijke buffer voor de sporenelementen

-In MINIGRAN® en daardoor zeer homogeen samengesteld en eenvoudig, zeer uniform te

 strooien over de bodem of te verdelen in de potgrond

-Toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw (bevat enkel grondstoffen toegelaten in

 Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische productiemethode en

 wijzigingen / anorganische micronutriënten (sporenelementen) zoals opgenomen in deel E

 van de bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003)

Technische gegevens

Overige organische meststof NPK 2 – 0,5 – 1, mengsel van plantaardige organische grondstoffen, verrijkt met sporenelementen, in een microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan tenminste 80% tussen 1000 en 2000 micron

-2% stikstof totaal (N), volledig organisch samengesteld

-0,5% fosfoszuuranhydride (P2 O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur

-1% kaliumoxide (K2 O) oplosbaar in water

-Boor (B) 0,25% oplosbaar in water

-Koper (Cu) 0,25% oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)

-IJzer (Fe) 1% totaal, waarvan 0,7% oplosbaar in water (chelaatvormers EDDHA en DTPA)

-Mangaan (Mn) 0,5% totaal, waarvan 0,3% oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)

-Molybdeen (Mo) 0,02% totaal, waarvan 0,01% oplosbaar in water

-Zink (Zn) 0,4% oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)

-62% organische stof (gloeiverlies)

Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 50%, de fosfaat voor 100%

Vorm

MINIGRAN® = een microgranulaat met afmetingen tussen 800 en 2500 microns, waarvan tenminste 80% tussen 1000 en 2000 micron

*elk korreltje bevat dezelfde samenstelling in dezelfde verhouding

*gecontroleerde vrijgave van de voedingselementen door een doorgedreven selectie, de

 verhouding en de specifieke eigenschappen van kwaliteitsvolle grondstoffen, als ook door

 het productieproces

*tot 60% betere verdeling voor homogene werking op groei en kleur

*snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking

*geurarme, stofvrije toepassing

*makkelijk toepasbaar in alle doseersystemen en professionele meststofstrooiers

Gebruiksaanwijzing

De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve in de bodem en de intensiteit van begieten en de andere gegeven meststoffen.

VOLLE GROND

-Per toepassingsbeurt – 2 -  4 kg / 100 m²

POTGROND

-Per toepassingsbeurt – 150 -  300 gr / m³

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde dosissen mogen niet overschreden worden. De maximale dosis voor teelten in volle grond is 15 kg / 100 m² in een periode van 12 maanden en 500 gr / m³ per potgrondteelt.

Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.

 

 

 

 

 

 

 

Productdetails
09166
16 andere producten in dezelfde categorie: