Alle beste verkochte producten
Tuin en Weide

Tuin en Weide

Algemene informatie tuin en weide meststoffen

 

VERKLARING VAN ELEMENTEN

N

Stikstof

Groei, opbrengst en kwaliteit van eiwitten

P

Fosfaat

Wortelgroei en ontwikkeling plant

K

Kalium

Waterhuishouding, stevigheid

Mg

Magnesium

Bladgroenvorming, belangrijk voor fotosynthese

S

Zwavel

Onderdeel van eiwitten, omzetting elementen in de bodem

Na

Natrium

Smakelijkheid van het gewas

Se

Selenium

Spieren, vruchtbaarheid en afbraak toxine bij dieren

Co

Kobalt

Vit. B12 bouwstof, zenuwstelsel en aanmaak rode bloedcellen bij dieren

Ca

Kalk

Gaat verzuring tegen en geeft lucht aan de bodemstructuur

 

Bodem verbeteren

Een gezonde bodem is van belang voor een gezonde groei van plant en gewas. Doordat er verschillende grondsoorten zijn, kunnen er ook verschillende toepassingen zijn om eventuele problemen aan te pakken.

Wat vaak gebeurt bij bestaande gronden met gras of gewas is dat er alleen kunstmest en/of kalk wordt ingezet. Kalk is natuurlijk een pH-verbeteraar en zorgt ook voor meer lucht in de bodem, maar is bij een vaste, slecht doorlatende bodem niet voldoende. U kunt dan kiezen voor verbeterende producten als Lavameel, DCM meststoffen, potgrond en/of compost.

Bij jaarlijkse toepassing zal de bodem vanzelf meer lucht, humus en voedingsstoffen aanmaken en daarmee een gezonde wortelgroei creëren. Dit bevordert de natuurlijke groei van de gewenste gewassen en zal ongewenste kruiden/mos helpen verdringen. Uiteindelijk ontstaat er meer bodemleven, o.a. schimmels, bacteriën en wormen, welke helpen organische stoffen af te breken en om te zetten in bruikbare elementen voor o.a. de beplanting.

Hierbij wordt ook humus geproduceerd wat weer helpt om de algehele bodemstructuur te verbeteren.

 

Voor alle DCM meststoffen geldt het volgende:

-Ze hebben een lange werking, tot 100 dagen;

-Er is geen verbrandingsgevaar in gras;

-Naast NPK ook voeding voor de bodem door inzet van Minigran® organische stof;

-Minder verlies van meststoffen door uitspoeling.

 

Mos in de tuin

Mos gedijt bij een lage/slechte zuurtegraad. Als er veel mos aanwezig is kunt u korrelkalk toepassen om de pH-waarde te verbeteren. Daarnaast kan verticuteren helpen. Een verticuteermachine helpt mos verwijderen en beschadigt de graswortels. Dit proces is niet negatief, het zorgt er namelijk voor dat de wortels zich sneller herstellen, waardoor een dichtere grasmat ontstaat en mos zo minder kans krijgt om zich te vestigen.

Ook kan ijzersulfaat helpen om mos te bestrijden. Pas dit toe op een droge grasmat, zodat het product tussen het gras op het mos valt en besproei het daarna altijd. Let op dat er geen ijzersulfaat op kleding of via schoenen en/of strooien op stoeptegels, muren of tuinmeubels terecht komt. Dit geeft permanente roestplekken.

Tot slot kan DCM Gazon Pur ingezet worden. Dit product is een complete NPK meststof, met kali en ijzercomponenten welke mos doden. Het geeft geen gevaar voor de omgeving, werkt langer en helpt mos te voorkomen. Voordeel van dit product is dat het niet afgeeft op tegels e.d. en daarom gemakkelijk in gebruik is.

 

Bemesten paardenweide

Weides die worden gebruikt om te maaien en/of te hooien behoeven behoorlijk wat aandacht. Belangrijk is een gezonde bodem voor optimale benutting.

Hieronder volgen enkele tips voor een gezonde opbrengst:

 

Voor- en najaarsbemesting: Dierlijke mest. Koeienmest is het meest geschikt voor een paardenweide. De organische stof in de mest zorgt voor een open zode waardoor deze beter in staat is om voedingsstoffen op te nemen. Eventueel koemestkorrel gebruiken is een optie als er geen dierlijke mest beschikbaar is.

 

Kalk: verhoogt de pH-waarde en geeft lucht aan de bodem, toepassen in het voor- of najaar, minimaal 2 weken wachten met de volgende stap.

 

Seferto Horse: Voor een maximale grasopbrengst kan naast dierlijke mest, meerdere keren Seferto Horse gestrooid worden, 500 kg/ha in het voorjaar en na 2 maanden herhalen met 300 kg/ha.

 

LET OP:

Na het bemesten mogen paarden 14 dagen niet in de wei!

Seferto Horse bevat een groot aandeel ammoniumstikstof. Dit is een stikstofvorm die niet, zoals nitraat, in één keer vrijkomt. Hiermee wordt nitraatophoping en slap, structuurloos gras voorkomen.

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw